חוות דעת תנועתית

0
717

חוות דעת תנועתית נדרשת לפני ביצוע פרויקטים מורכבים רבים. היא בודקת את התכנון הקיים, מוסיפה הערות ומספקת עצות להתנהלות מיטבית של כל משתמשי הדרך. היא לוקחת בחשבון רכבים ממונעים, הולכי רגל, רוכבים על כלי רכב בלתי ממונעים ועוד. היא טובה לפרויקטים המתבצעים באזורים בתוליים ולאחרים באזורים מאוכלסים. חברת "אור מהנדסים" ייעוץ, תכנון, וניהול פרויקטים מתמחה בנושא וניתן לקבל ממנה מידע מקיף.

חוות דעת תנועתית – מקיפה וממצה

חוות דעת תנועתית חייבת להתחשב בכל האלמנטים הקיימים בכבישים ולצידם. בנוסף, באחרים שיש להתקין לטובת המשתמשים. כך בנושא תכנון תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות, הקמת כיכרות, רחבות חניה ונספחים נוספים, סלילת מסלולי רכיבת אופניים בטיילות, הקמת תאורה, התקנת מעקות בטיחות, הצבת תמרורים, צביעת כבישים ושפת מדרכות ועוד. לכל אלמנט כזה יש משמעות ומשקל להכוונת וזרימת התנועה בצורה מהירה ובטוחה. החברה עובדת מול חברות תשתיות המבצעות את הפרויקט, גופי תכנון אחרים בהנדסה אזרחית, מוסדות ציבור וממשל, גופים וגורמים פרטיים ועוד. תפקידה הינו בין היתר, לתת פתרונות לאזורי תנועה בעייתיים, לחוות לגבי פתרונות מוצעים היכולים להצביע על כשלים עתידיים ועוד. בעזרת המלצותיה ניתן להוציא אל הפועל תכנונים במצבים גבוליים ועוד.

יתרונות רבים

יתרונותיה הרבים באים לידי ביטוי בתכנון זרימת תנועה טוב, בהצלת חיים על ידי תיקון תוואי בעייתי קיים, הסטת מסלולי אופניים המהווים סיכון לרוכבים, ציון מפגעי בטיחות קיימים בתוכנית קיימת ועוד. המהנדסים מגיעים ממקום אחר הרואה כל פרויקט ממבט חיצוני ואינו שבוי בקונספציה של בעל הפרויקט. ההסתכלות היא גם לכשלים עתידיים שעלולים לצוץ ולכן, חשיבותה הרבה. היא תורמת רבות להצלחת הפרויקט לטובת הציבור המשתמש בו.

שירות מקצועי

מומלץ לקבל שירות מחברת "אור מהנדסים" ייעוץ, תכנון, וניהול פרויקטים בעלת המוניטין. בנוסף לשירות זה, היא מבצעת מטלות שונות נוספות בתחום הנדסת התנועה ובין היתר, תכנון תשתית, פיקוח, ניהול תנועה בפרויקטים המתבצעים באזור מאוכלס ועוד. מנהליה הינם בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיע מליוויו וייעוץ לפרויקטים מורכבים בתחום. השירות המקצועי ניתן תוך כדי הקפדה על הפרטים גדולים כקטנים כאחד.

יועצי כבישים

יועצי כבישים אחראים לכל נושא הבטיחות לפני ובעת ביצוע עבודות תשתית תחבורתית. מדובר על פרויקטים שונים כולל כאלו עם היקפי כספים אדירים. נושא הבטיחות למשתמשי הדרך הוא חיוני ומהווה חלק בלתי נפרד מחוויית השימוש בדרכים. הייעוץ מגיע ממקום חיצוני, ולכן, מספק נקודות מבט מזוויות שונות התורמות מאוד. חברת "אור מהנדסים" ייעוץ, תכנון, וניהול פרויקטים מתמחה  בנושא וניתן לקבל ממנה ייעוץ ומידע בנושא.

יועצי כבישים – לתכנון זרימת תנועה בטוחה יותר

יועצי כבישים מספקים חוות דעת בעת התכנון, ובנוסף, בעת שהפרויקטים יוצאים לדרך וכאשר הם מתבצעים בפועל. הנושא הבטיחותי חשוב מאוד ויכול גם לבטל פרויקטים אשר לדעת המומחים אינם בטוחים דיים. יחד עם זאת במקרים גבוליים, ייעוץ מוקפד המגיע ממקום חיצוני יכול למצוא פתרון טוב אשר יגרום לפרויקט להתקבל. כך, במקרה בו הכביש הנסלל יוזז מעט, הכיכר הנדרשת תורחב או תצומצם ועוד. יש לכל חשיבות לתועלת הציבור אשר רוצה שתשתיות הדרכים תתקדמנה לטובת צרכיו, תפתורנה בעיות של נגישות ועוד. בפרויקטים שמתבצעים באזורים מאוכלסים ובכבישים בהם יש תנועה צפופה יש צורך באמצעי בטיחות למען העובדים, הנהגים ויתר משתמשי הדרך. הדבר לא יפגע בקצב העבודה ויקל מאוד על זרימת התנועה.

ייעוץ מוקפד ופרטני

כל חוות דעת ומסמך בטיחות יוצא לכל פרויקט מתנהל בהתאמה למצבו, לצרכיו ועוד. היועץ ישתמש בעזרים ואלמנטים שונים שנועדו לבטיחות. כך, בסימון כבישים זמני, במחסומים ניידים, במפרידי נתיבים, בקונוסים, בפנסים ותאורת לילה, בסדרני תנועה, ברמזורי תנועה זמניים ועוד. כל תאונה או תקלה תשבית חלקית את העבודה, ובמקרים של נפגעים חמורים, תזמן חקירות משטרתיות ואחרות. המניעה היא האמצעי הטובים ביותר ובך יתרונם הרב של יועצי כבישים.

שירות מחברה מקצועית

מומלץ לקבל שירות מחברת "אור מהנדסים" ייעוץ, תכנון, וניהול פרויקטים בעלת השם ההולך לפניה. מנהליה הינם בעלי ידע רב המגיע מלימודי הנדסה במוסדות מובילים, וכן מהשתלמויות והתמחות בנישה הספציפית הזאת. הם רכשו ניסיון עקב מתן שירותים בתחום לפרויקטים מורכבים. הם עובדים מול חברות פרטיות, רשויות מוניציפליות, חברות ממשלתיות ועוד. כל שירות יהיה מקצועי ומוקפד.

יועץ תנועה תל אביב

יועץ תנועה תל אביב בודק פרויקטים המתבצעים ברחבי העיר ובגוש דן וממליץ על נושאים בטיחותיים. המסמכים המופקים על ידו חשובים מאוד ומתייחסים אליהם בכובד ראש, ולמעשה, בלעדי ההנחיות וההמלצות שלו תכנית אינה יוצאת אל הפועל. הן תורמות מאוד להבאת תכנית בטיחותית ושלמה יותר. חברת "אור מהנדסים" ייעוץ, תכנון, וניהול פרויקטים מתמחה בנושא וניתן לקבל ממנה מידע רב.

יועץ תנועה תל אביב – חושב על כל הפרטים הבטיחותיים

יועץ תנועה תל אביב מצליח לראות את כל הכשלים הבטיחותיים בתוכנית המוגשת על ידו. במקרים רבים מוצא פתרונות ישימים. כך גם כאשר תכנית מוקפאת ולא יוצאת לפועל עקב חשש למפגעים בטיחותיים. יועץ המגיע ממקום חיצוני יכול למצוא את הפתרונות לגביה ולגרום לפרויקט לצאת אל הפועל. מכורח תפקידו, הוא יכול להחליט על הצבת תמרורים, צביעת שפות כבישים, סימון על מסלולים. הנחת רמזורים, מעקות, עמודי תאורה ופריטים חשובים אחרים המסייעים לתנועה בטוחה. משימות אחרות שלו הן ניהול התנועה בעת שהפרויקטים עצמם מתבצעים. כאשר מדובר על כאלו המתנהלים בסביבה מאוכלסת כמו בתוך העיר הצפופה הוא יקים מערך בטיחות זמני שתפקידו היא למנוע נזקים בנפש ורכוש ולמנוע מצבים בעייתיים שישבשו את מהלך העבודות.

שימוש באלמנטים שונים

לטובת יועץ תנועה תל אביב עומדים שלל אלמנטים ועזרים חשובים. כך, תמרורים ורמזורים זמניים, מפרידי נתיבים וקונוסים, מחסומים ניידים, סימון כבישים, תאורת לילה ושלל אביזרים נוסף. מניעת תאונות היא ערך עליון בגלל החשש לפגיעה באנשים אבל גם כדי למנוע נזקים כספיים. כל תאונה קטלנית או אפילו עם פגיעה גופנית קשה מחייבת חקירות משטרתיות ואחרות ועלולה אף לעצור את העבודה עד לבירור מקיף. לכן, שירותיו של יועץ התנועה הינם חשובים ביותר ואף מצילות חיים.

שירות מחברה בעלת מוניטין

מומלץ לקבל שירות  מחברת "אור מהנדסים" ייעוץ, תכנון, וניהול פרויקטים. מנהליה הינם בעלי ידע רב שנרכש בלימודי הנדסה אזרחית בפקולטות מובילות. הם התמחו בנישה המיוחדת של תשתיות תחבורה ורכשו ניסיון רב ועשיר עקב פעילות אינטנסיבית ומוצלחת בפרויקטים נחשבים. הם יעמידו כישוריהם לכל לקוח.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here